Boom snoeien

Het snoeien van en boom is voor de boom zelf zelden noodzakelijk.

De reden dat bomen toch veelvuldig worden gesnoeid is de standplaats van de boom: een stedelijke omgeving, tuin of park waar de veiligheid en doorgang voor verkeer gewaarborgd dient te worden.

Bomen worden hier om uiteenlopende redenen en volgens verschillende methoden gesnoeid.

Het snoeien van dikke takken

Het snoeien van takken dikker dan 10 cm wordt in het algemeen afgeraden:  er wordt dan in het kernhout gezaagd dat dood is en zich niet actief kan afgrendelen waardoor rotting op kan treden en boom ernstig kan verzwakken.

Waarom worden bomen gesnoeid?

Begeleidingssnoei van laanbomen

Op plaatsen waar geen ruimte is een boom vrij te laten groeien wordt de groei begeleid door  de boom te snoeien. Het gewenste eindbeeld wordt hoodzakelijk bepaald door de takvrije stamlengte, dat is de hoogte waarop de eerste vertakking aan de hoofdstam begint. Deze hoogte varieert van 2,5 meter bij voet- en fietspaden tot 4,6 meter voor autowegen.

Onderhoudssnoei

  • Als het risico bestaat dat takken af kunnen breken zal de eigenaar hier op moeten anticiperen – hij is hiertoe verplicht volgens de zorgplicht.
  • Schade aan de kroon door bijvoorbeeld storm, ijzel, bliksem of sneeuw.
  • Ernstige schade door mensen aan de kroon of de wortels.
  • Vermindering van de groeiruimte door verandering in de omgeving.

Methoden van onderhoudssnoei

Uitlichten

Zonder de vorm van de kroon noemenswaardig te beïnvloeden taken aan de buitenkant van de kroon inkorten. Het doel hiervan is de lichttoetreding in de kroon te bevorderen en de mechanische belasting te verlagen. Hierdoor wordt er minder dood hout gevormd en zorgt het extra licht voor meer diktegroei van de takken waardoor de kans op het uitzakken en uitbreken van takken vermindert

Uitdunnen

Het verwijderen van complete gesteltakken – tot op de stam. Het doel is het vormen van een transparantere kroon.  Deze snoeiwijze kent enige nadelen.

Innemen

Snoeien volgens deze snoeiwijze kort alle takken in met  25% tot 30% van hun lengte. Het doel hiervan is het verlagen van de mechanische belasting of het verminderen van de omvang van de boom., het risico van omwaaien wordt hiermee verkleind.

Kandelaberen

Een boom kandelaberen is hetzelfde als innemen maar dan kort men de gesteltakken in met minimaal 50% tot 75% van de taklengte.  Het risico van inrotten is zeer groot.  Deze mishandeling / amputatie wordt door ons niet toegepast.